Dr. İlhan Satman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları profesörü ve Endokrinoloji-Metabolizma Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktadır. Temel ilgi alanları tip 1 ve tip 2 diyabetin epidemiyolojisi olan Dr. Satman,  Justus-Liebig Üniversitesi, Karolinska Enstitüsü ve St. Bartholomew’s Hospital’de kısa süreli bulunmuştur.

Dr. Satman, KKTC ve Türkiye’de (TURDEP-I ve TURDEP-II) toplum-temelli diyabet epidemiyoloji çalışmalarını yürütmüştür. Halen TEMD Diyabet Çalışma Grubu Başkanlığını, ‘Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu’ Yazım Komitesi Başkanlığını, ayrıca ‘Türkiye Diyabet Programı’ Bilim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Ulusal/uluslararası basılı 300’ün üzerinde makalesi, 600’ün üzerinde tebliği ve 47 kitap bölümü bulunan Dr. Satman; AB, TÜBİTAK, İstanbul Üniv-BAP ve TEMD destekli projelerde görev almıştır. Dr. Satman Mart-2018’de TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) Başkanı olarak görevlendirilmiştir.